ما مشاورانی  حرفه ای و کار بلدی هستیم!

  • مشاوره ازدواج ، طلاق و خانواده
  • روانشناسی تخصصی کودک ونوجوان
  • مشاوره وبرنامه ریزی تحصیلی
  • روانشناسی بالینی
  • درمان اختلالات فردی

مشاوران حرفه ای ما را بشناسید:

زهرابیگی

دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی
موسس ومدیر مسوول کلینیک آیرال  و زوج درمانگر ،درمانگر خانواده ،طلاق ،خیانتهای زناشویی ،حل تعارضات زناشویی و…

فاطمه شوشتری

کارشناسی ارشد روانشناسی
روانشناس بالینی

فرزانه یمینی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
روانشناس تخصصی کودک ونوجوان ،درمان تخصصی اختلات یادگیری ،خواندن ونوشتن

شهاب الدین علی پور

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
درمانگر تخصصی نوجوان وبرنامه ریزی تحصیلی ،اختلالات فردی

آسیه کریمی

روانشناس بالینی
درمان روانشناختی چاقی ولاغری ،اختلالات افسردگی واضطراب

شیما محمدی اصفهانی

روانشناس بالینی
مشاور موسسه آیرال

نسرین خدادادی

دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی
روانشناس بالینی ودرمان اختلالات فردی